top of page

De camping regels

Algemeen Reglement  Campingterrein evenement Kalkar-Classica 

1. Camping

 • Het terrein is eigendom van Wunderland Kalkar, de organisatie “Kalkar-Classica” is gemachtigd om gedurende het  evenement Kalkar-Classica op te treden als campingbeheerder.

2. Toegangsbewijs campingterrein

 • Het toegangsbewijs voor het campingterrein dient vooraf online te worden gereserveerd, dit kan via de ticketservice.  Het toegangsbewijs geeft toegang tot het campingterrein, maak gebruik van de bewegwijzering op het evenemententerrein.

 • Er zal geen restitutie van de toegangsprijs plaatsvinden bij: voortijdig vertrek en “no-show”.

3. Locatie

 • Per gereserveerde kampeerplaats mogen maximaal zes personen verblijven, men mag maximaal één Frans vervoersmiddel per (gereserveerde) kampeerplaats parkeren. De medewerkers van het evenement verwijzen u naar de locatie van de kampeerplaats op het campingterrein. Het recht van de gereserveerde kampeerplaats vervalt bij overdracht van het toegangsbewijs op een ander.

4. Parkeren

 • Parkeren voor campingbezoekers is beschreven bij item “3. Locatie”, parkeren door evenement-bezoekers kan alleen op de algemene parkeerplaats. Het parkeren van voertuigen op de toegangs- en binnenwegen is verboden.

5. Gebruik sanitair

 • Er zijn voldoende toiletten en was- en doucheruimtes, we gaan er vanuit dat u alles schoon en hygiënisch achterlaat.

6. Afval

 • Uw afval kunt u in de containers, aanwezig op het campingterrein, deponeren. Er is geen voorziening aanwezig voor het legen en spoelen van uw chemisch toilet.

7. Overlast

 • De nachtrust duurt van 22.00 uur tot 08.00 uur, het dient dan rustig te zijn op en rond het campingterrein. Ook overdag moet er een zekere rust zijn zonder onnodig en/of storend lawaai. Een overtreding op het Algemeen Reglement kan leiden tot het verwijderen van het campingterrein.

8. Aankomst

 • Het campingterrein is toegankelijk vanaf vrijdag 09.00 uur.

9. Vertrek

 • De kampeerplaats dient op zondag tussen 17:00 en 20.00 uur te zijn verlaten, uiteraard dient deze schoon te worden opgeleverd. Op de evenement-dagen is het niet toegestaan om eerder te vertrekken met uw Frans vervoersmiddel.

10. Brandveiligheid

 • Gezien de plaatselijke voorschriften ten aanzien van brandveiligheid is barbecueën  op het campingterrein niet toegestaan, dit geld ook voor kampvuren, vuurkorven, tuinkachels, et cetera.

11. Natuur

 • Het is verboden:

  • Om vernielingen aan te brengen aan beplantingen, bomen (spijkers in bomen, takken afzagen, et cetera), afrasteringen, de bodem of de inrichtingen van het campingterrein.

  • Om de naastgelegen akkers en/of bouwgronden te betreden. Indien u of uw kinderen zich daar toch begeven, wordt u aansprakelijk gesteld voor de daarbij aangerichte schade.

  • Om voertuigen, campers, (motor)fiets en caravans te wassen.

  • Om op de kampeerplaatsen geulen te graven of andere opstallen te plaatsen.

            De kosten, van (eventuele) aangebrachte schade,  worden ten laste van de betrokken personen in rekening gebracht.

12. Kinderen

 • Kinderen onder de 6 jaar, mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen (toiletten en douches).

13. Huisdieren

 • Honden zijn welkom, echter dienen altijd aangelijnd te zijn. Honden mogen niet alleen worden achtergelaten op het campingterrein, tevens mogen de honden niet de sanitaire gebouwen betreden. De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor plastic zakjes, zodat u eventuele ongelukjes zelf kunt opruimen (het plastic zakje kunt u deponeren in de containers, aanwezig op het terrein).

14. Verkeer

 • De maximum snelheid op het gehele terrein bedraagt 10 km/uur, dit geldt voor alle verkeerdeelnemers. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur mag men niet het camping- en evenemententerrein  betreden met alle Franse (gemotoriseerde) vervoermiddelen.

15. Alarmnummer Nederland

 • Het algemeen alarmnummer in Duitsland is 110, voor brandweer en ongevallen :112 

16. Schade

 • De organisatie “Kalkar-Classica” en Wunderland Kalkar dragen geen verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of andere schade gedurende het verblijf op het campingterrein en evenemententerrein.

17. Overig

 • Naakt en topless recreëren is niet toegestaan, eveneens is het gebruik van verdovende middelen niet toegestaan.

bottom of page